Öz-özünə bağlanan qaz yay

  • Kreslonun qol dayağı üçün öz-özünə bağlanan qazlı yay

    Kreslonun qol dayağı üçün öz-özünə bağlanan qazlı yay

    Öz-özünə bağlanan qaz yayı, standart qaz dayaq yayı əsasında kilidləmə qurğusunu artıran qaz dayaq yaylarından biridir.Qaz yayı ən qısa müddətə sıxıldıqda, sıxılma vəziyyətini saxlamaq üçün kilidlənə bilər.Qaz yayınının kilidini açmaq üçün sadəcə basmaq lazımdır və qaz yayı təbii olaraq uzanmış vəziyyətə qayıdır.