Gərginlikli qaz yayı

  • Gərginlik və Dartma Qaz Yay

    Gərginlik və Dartma Qaz Yay

    Gərginlik və Dartma Qaz Yay, bu qurğular sıxılma qaz yaylarının əks istiqamətində işləyir.Montaj məhdudiyyətləri tez-tez sıxılma yaylarının istifadəsinə imkan vermir;yəni, aşağıdan üfüqi şəkildə menteşələnmiş qapılar və giriş panelləri və açılmalı və ya çəkilməli olan istənilən növ qapaq və ya qapaq.Gərginlikli qaz yayları da tez-tez mexaniki birləşmələrdə və kəmər ötürücülərində gərginlik funksiyasını yerinə yetirir.